« terug naar vorige pagina

Praktijk ondersteuners

In de praktijk werken de volgende praktijkondersteuners:

 

Praktijkverpleegkundigen:

De praktijkondersteuner neemt in nauwe samenwerking bepaalde taken van de huisarts over. Denk
hierbij aan:

 • Bloedonderzoek
 • Longfunctieonderzoek
 • Leefstijl adviezen
 • 1-2x per jaar controle
 • Verwijzing naar andere zorgverleners
 • Advies over medicatie

Op deze manier helpt de POH bij het verminderen van de klachten en het vertragen van het
ziekteverloop.

 

– Karin Bakker   

Controle en begeleiding van patiënten met:

  • Diabetes
 •  

Praktijkondersteuner GGZ:

Wendy Sneiders 

In onze huisartsenpraktijk werkt Wendy Sneiders als  praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ weet raad met psychische vragen en problemen. 

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten of over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken bij de POH GGZ zijn of bij de huisarts. Soms is het advies verwijzen. Dit kan bij bijvoorbeeld naar maatschappelijk werk, zelfhulpwebsite of een psychologenpraktijk.

De POH GGZ kan helpen door:

 • Het verhelderen van problemen.
 • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
 • Het geven van advies over behandeling en verwijzing.
 • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk.
 • Nazorg en behandeling in de GGZ.

De POH GGZ heeft net als uw huisarts een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt.

Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?

Via de praktijkassistente kunt u een afspraak maken voor een eerste gesprek.

Afzeggen van een afspraak

Zeg uw afspraak alleen af als dit echt niet anders kan. Bel minimaal 24 uur van te voren af. In de tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog iemand anders bij de POH GGZ komen. Als u niet op tijd afbelt, moet de huisarts kosten maken. Hiervoor krijgt u een rekening.

Kosten

U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 

Praktijkondersteuner GGZ-jeugd:

De POH GGZ jeugd houdt spreekuur en kan advies geven over psychische en sociale problemen bij jongeren en opvoedvragen. Een verwijzing naar de POH GGZ-jeugd gebeurt via de huisarts.

De POH GGZ-jeugd biedt een luisterend oor, biedt begeleiding en helpt graag verder bij vragen of zorgen over:

 • welzijn thuis of op school (o.a. weerbaarheid, pesten, leerproblemen, problemen thuis);
 • sociale contacten (bijvoorbeeld het hebben van verkeerde of helemaal geen vrienden);
 • psychisch welzijn (o.a. angstproblematiek, eetproblemen, somberheid, lichte depressie);
 • gedragsproblemen;
 • specifieke puberproblematiek;
 • een game- en/of een andere verslaving.

De POH GGZ-jeugd kan zelf een aantal gesprekken met u en/of uw kind hebben. Wanneer het nodig is, kijkt u samen en in overleg met de huisarts naar de mogelijkheden voor verdere specialistische hulp en ondersteuning.