« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Wij streven naar een goede dienstverlening voor u als patiënt, dat geldt zowel voor onze service als onze medisch inhoudelijke zorg.

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening gaan we daarover graag met u in gesprek. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het samen met u op te lossen. U kunt hiervoor de praktijk bellen of onderstaand formulier invullen.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u en de klachtencommissie van de praktijk naar een oplossing van uw klacht of probleem en zal proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Daarnaast is alles wat u de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie vertelt vertrouwelijk. De klachtencommissie van de praktijk bestaat uit mevr. T. Groot (Huisarts) en mevr. van Diemen (Praktijkmanager). Uitgebreide informatie over de klachtenregeling en het klachtreglement is te downloaden op www.dokh.nl

Mochten we er in geval van een klacht onderling en met hulp van de klachtenfunctionaris alsnog niet uitkomen, zijn we voor de geschillenprocedure aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De informatie daarover vindt u op www.skge.nl

 

Klacht of opmerking