« terug naar vorige pagina

Spreekuren en afspraken

Spreekuur op afspraak

De huisarts houdt dagelijks spreekuur op afspraak.

Voor een afspraak belt u de praktijk, ‘s ochtends tot 11.00 uur. De doktersassistent zal vragen naar de reden van uw contact. Dit is om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en urgentie van uw klachten. De doktersassistent is daarvoor opgeleid en (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bel alstublieft tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan!

Naast telefonisch kunt u ook via MGN en de App een afspraak maken. Vanwege COVID-19 (Corona) kunt u echter alleen via deze weg afspraken maken als u geen Corona gerelateerde klachten heeft.

Meer tijd

Indien u meerdere vragen heeft, een gesprek wilt of als u een afspraak wilt maken voor een kleine chirurgische ingreep, dient u dit bij de assistente aan te geven. Dit betekent soms dat er meer tijd nodig is. Zij kan hiermee rekening houden bij de planning van de agenda.

Huisbezoek

Op de praktijk hebben wij de beste faciliteiten voor lichamelijk onderzoek. Mocht u echter door de ernst van uw ziekte of hoge leeftijd niet naar de praktijk kunnen komen, dan komen wij naar u toe. Zo mogelijk belt u in de ochtend voor het aanvragen van een visite voor dezelfde dag.

Continuïteit

Wij vinden het belangrijk dat er continuïteit in onze dienstverlening aan u is. Wij streven er naar om de praktijk 5 dagen per week geopend te hebben, ook in de vakantieperiode. Daarom kan het voorkomen dat u een waarnemende huisarts treft.

 

Spreekuur preventie hart en vaatziekten

Dit spreekuur is erop gericht risicofactoren voor hart en vaatziekten op te sporen en zo nodig te behandelen. Daarnaast worden mensen die al een hart of vaatziekte hebben gecontroleerd en zo nodig zal de behandeling bijgesteld worden om het risico op een nieuwe gebeurtenis te verlagen.

 • Wat zijn risicofactoren voor hart en vaatziekten?                                                      Risicofactoren voor hart en vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking),waardoor pijn op de borst, een hartinfarct of een beroerte.
 • De belangrijkste risicofactoren zijn:
  • een hart- en vaatziekte hebben (gehad),
  • diabetes mellitus (suikerziekte),
  • roken
  • hoge bloeddruk,
  • een verhoogd cholesterolgehalte,
  • een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 60 jaar een hart- of
  • te weinig lichaamsbeweging,
  • overmatig alcoholgebruik,
  • ongezonde voeding,
  • overgewicht.

Het risico op hart en vaatziekten neemt toe met de leeftijd. Sommige factoren geven meer risico dan andere; samen versterken ze elkaar.

 • Waarom een risicoprofiel maken?                                                                                                Bij bepaalde risicofactoren voor hart en vaatziekten is het zinvol na te gaan of er nog andere factoren zijn die uw risico verhogen. Het overzicht van al uw risicofactoren noemen we uw risicoprofiel. Met uw risicoprofiel kunnen we inschatten of uw risico voor hart en vaatziekten echt is verhoogd. We zien welke maatregelen u het beste kunt nemen om uw risico te verlagen (bijvoorbeeld stoppen met roken, afvallen, gezond eten en meer bewegen). Ook kunnen we inschatten of het zinvol is medicijnen te gebruiken om het risico verder te verlagen.
 • Schatting van het risico.                                                                                                                Met behulp van uw risicoprofiel kunnen we opzoeken hoe groot de kans wordt geschat dat u binnen tien jaar aan een hart of vaatziekte overlijdt. Zo’n schatting is geen zekerheid. Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand met een hoog risico toch heel oud wordt. Omgekeerd kan iemand met een laag risico toch een hartinfarct krijgen. Mensen met diabetes of een hart en vaatziekte hebben in ieder geval een verhoogd risico.
 • Waarom uw risicofactoren aanpakken?                                                                                     Het aanpakken van uw risicofactoren vermindert uw risico op hart en vaatziekten en de kans om hieraan te overlijden. Het neemt het risico niet helemaal weg. Het komt voor dat iemand die zijn leefstijl verbetert en de juiste medicijnen gebruikt, toch hart en vaatproblemen krijgt.

 

 • Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven?                                                                          Als u uw risico op hart en vaatziekten wilt verlagen, kan dat betekenen dat u uw leefstijl moet aanpassen, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, gezonder te eten en meer te bewegen. Dit kan een lastige opgave zijn, maar u zult merken dat u zich door deze leefstijlverandering al gauw fitter voelt. Door gezonder te leven kan uw risico soms zo sterk dalen, dat u geen medicijnen meer nodig heeft voor het verlagen van uw bloeddruk of cholesterol. In andere gevallen zullen deze medicijnen toch nodig zijn om uw risico voldoende te verminderen.

 

 • Wel of niet uw risicoprofiel laten bepalen?                                                                                Als u meer wilt weten over uw risicofactoren voor hart en vaatziekten en welke maatregelen u kunt nemen om het risico te verlagen, dan kunt u uw risicoprofiel laten bepalen. Een aantal risicofactoren kent u zelf al, zoals hart en vaatziekten in uw familie, of u rookt, gezond eet en voldoende beweegt. De andere risicofactoren kunnen we in de praktijk controleren: we meten de bloeddruk, buikomtrek en doen bloedonderzoek naar het glucose (bloedsuiker) en cholesterolgehalte.

Het spreekuur wordt verzorgt door de praktijkverpleegkundige somatiek en een doktersassistent. De controles, adviezen en het geven of veranderen van medicijnen gaat in nauw overleg met uw eigen huisarts.

Kijk voor meer informatie over “Risicofactoren van hart en vaatziekten” ook eens op www.thuisarts.nl.

 

Spreekuur jaarlijkse controle hart-en vaatziekten:

Wilt u dan onderstaande vragenlijst invullen? U kunt de lijst bij de assistente inleveren.

CVRM Korte vragenlijst jaarcontrole

 

SOA’s

Soa’s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Per jaar lopen in Nederland naar schatting ruim 100.000 mensen een soa op. Sommige soa’s hebben ernstige gevolgen als ze niet op tijd worden behandeld. Gelukkig zijn de meeste mensen gemakkelijk te genezen. Soa’s zijn besmettelijk. Je kunt een soa hebben zonder dat je er iets van merkt. Ook dan kun je een soa (ongemerkt) doorgeven.

Voorbeelden van soa’s zijn: infectie met HIV, dat aids veroorzaakt. Chlamydia, genitale wratten, herpes genitalis, gonorroe, hepatitis B en syfilis.

Meer informatie op: www.soaaids.nl