Bel ons
Menu Sluit

Veelgestelde vragen.

Hoe vraag ik visite aan?

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Voor het aanvragen van huisbezoek, kunt u contact opnemen met de assistente tussen 08:00 en 10:15 uur. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Hoe kan ik me inschrijven bij Huisartsenpraktijk Westeinder?

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten wonend in postcodegebied 1431 BA – 1431 ZZ. Indien u zich bij de praktijk wil inschrijven, neem dan contact met ons op.

Er zijn wijzigingen in mijn adresgegevens. Waar kan ik terecht?

Zijn uw adresgegevens, gegevens van uw verzekering of uw telefoonnummer gewijzigd? Het is belangrijk dat u deze gegevens aan ons doorgeeft. Raadpleeg deze pagina voor instructies over hoe u dit kunt doen.

Ik ben verhuisd en wil mij aansluiten bij een andere praktijk. Hoe pak ik dit aan?

Als u zich wilt uitschrijven, verzoeken wij u vriendelijk om dit te allen tijde aan onze praktijk door te geven. Neem alstublieft contact op met onze doktersassistent om de uitschrijving te bespreken.

Wat is het wegblijftarief?

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit uiterlijk 24 uur van te voren bij de assistente. De afspraak wordt afgemeld en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk ook geen “no show” tarief bereken.

Wanneer u niet bent komen opdagen, zullen wij een tarief van € 25,00 bij een enkel consult en € 50,00 bij een dubbel consult in rekening brengen. Bij een afspraak voor de praktijkondersteuner (somatiek/ GGZ) wordt een tarief van € 50,00 in rekening gebracht. Bij hen worden tenslotte lange consulten of gesprekken voor u gereserveerd.

Geven jullie ook medische verklaringen af?

Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan. In Nederland is hiervoor door de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) een standpunt over ingenomen die als volgt luidt:

“De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).”

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft, heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld. Het weigeringsbriefje is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans Arabisch.

Kan ik bij jullie terecht voor een rijbewijskeuring?

De huisartsen in onze praktijk zijn niet geschoold voor het uitvoeren van rijbewijskeuringen. Voor een rijbewijskeuring kunt u terecht bij Goedkope Keuringen (tel. 085 – 48 83 616) en bij Regelzorg (tel. 088 – 232 33 00). Dit zijn landelijke telefoonnummers. U kunt uw locatie (Aalsmeer) doorgeven.

Ik wil thuiszorg aanvragen. Waar kan ik terecht?

Het aanvragen van thuiszorg wordt in principe door de naaste familie van de patiënt geregeld. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de praktijk hierin assisteren. Onderstaande gegevens zijn van de thuiszorginstanties waar wij het meest mee samenwerken.

Hoe verleen ik toestemming aan mijn huisarts om noodzakelijke informatie te verstekken aan naasten over mijn ziektebeeld?

Door toestemming te verlenen aan uw huisarts is het mogelijk dat de huisarts noodzakelijke informatie aan uw naasten verstrekt over uw ziektebeeld. Dit kan door bijgevoegd document in te vullen en uitgeprint in te leveren bij uw huisarts.

Kan ik bij jullie terecht voor een reizigersvaccinatie?

Onze huisartsen zijn helaas niet geschoold in het geven van advies ten aanzien van reizigersvaccinaties. Voor reizigersvaccinaties en advies daarover kunt u terecht bij huisarts Borg in gezondheidscentrum Aalsmeer Oost. U kunt online een afspraak inplannen in het spreekuur. Het spreekuur vindt plaats in de avond tussen 18:00 – 21:00 uur.

Waar kan ik mijn klacht achterlaten?

Wij streven naar een goede dienstverlening voor u als patiënt, dat geldt zowel voor onze service als onze medische inhoudelijke zorg. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening gaan we daarover graag met u in gesprek. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het samen met u op te lossen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een huisarts op de huisartsenpost of een dienstapotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Wilt u uw toestemming regelen voor het elektronische beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt? Ga dan naar de website Volgjezorg. U kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.


Contact
Inloggen patiëntenomgeving