Bel ons
Menu Sluit

Zorgaanbod

Bij Huisartsenpraktijk Westeinder kunt u terecht voor de eerste behandeling van al uw gezondheidsproblemen. Voor veelvoorkomende klachten stellen we een voorlopige diagnose en bieden we de meest geschikte behandeling, altijd in overleg met u als patiënt. Als uw klachten minder vaak voorkomen, zullen we u indien nodig doorverwijzen naar andere specialisten.

Ons zorgaanbod sluit volledig aan bij het aanbod van huisartsgeneeskundige zorg zoals vastgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). We streven ernaar om onze zorg zoveel mogelijk te baseren op de richtlijnen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Aanvullend op het basisaanbod bieden wij transmurale ketenzorg op gebied van astma/COPD. Tenslotte bieden wij breed pakket aan diagnostische en therapeutische zorg, zoals stoppen met roken begeleiding, het plaatsing van een spiraaltje, wratten behandeling en SOA-screening.


Contact
Inloggen patiëntenomgeving