Bel ons
Menu Sluit

Praktijkondersteuner Somatiek

Bij personen met een chronische ziekte zoals diabetes, hoge bloeddruk, nierfunctieverlies, astma en COPD en hart- en vaatziekten is periodieke controle noodzakelijk. De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) doet de begeleiding van deze chronische aandoeningen binnen een regulier spreekuur.

De POH-S heeft een opleiding gevolgd die haar in staat stelt zelfstandig een behandelplan op te stellen voor bovengenoemde patiënten. Omdat er continu ontwikkelingen zijn in haar vakgebied, volgt zij jaarlijks vele nascholingen. Waar nodig overlegt de POH-S met de huisarts.


Contact
Inloggen patiëntenomgeving