« terug naar vorige pagina

Leefstijl of Medicijn

Leefstijl of Medicijn?

Kijk op: www.jeleefstijlalsmedicijn.nl

 

Diabetes, minder pillen moet je willen!

Daarnaast willen wij u graag de mogelijkheid bieden om mee te doen aan ons programma: ‘Diabetes, minder pillen moet je willen!’

Het is een verkorte versie van het landelijke programma keer diabetes om, waaruit is gebleken dat twee op de drie deelnemers hun diabetes type 2 omkeren.

Onder omkeren verstaan wij:

* Minder of zelfs geen medicatie meer gebruiken

* gezonde(re) bloedwaarden hebben

* zich gezonder en vitaler voelen.

Dit resultaat is alleen mogelijk als u zelf in actie komt en er gemotiveerd mee aan de slag gaat, daar bij kunnen wij u helpen.

Amstelland Zorg, stelt ons in de gelegenheid om te starten met een aanpak die gericht is op gedragsverandering.

U krijgt een intensieve begeleiding van de diëtist, waarbij het accent ligt op een koolhydraatbeperking in de voeding. U gaat niet minder eten, maar ánders. Vaak is dat méér en bovendien lekkerder.

Naast voeding is zelfregie één van de kernelementen.    

In de groepsbijeenkomsten wordt gesproken over: Hoe ga je met jezelf om en hoe maak je keuzes? U wordt zich hiervan bewust -zonder veroordeling- en dat zal u vooruit helpen naar die nieuwe leefstijl.

Er wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen omtrent de diabetes.                                                                                  

Uw praktijkondersteuner begeleidt u met het afbouwen van de medicatie en helpt u op weg om u leefstijl te veranderen.

Wij bieden u een glucosemeter. Op deze manier kunt u uw eigen resultaten meten.

 

Heeft u interesse om aan het programma mee te doen dan kunt u zich opgeven bij Karin Bakker,

email Karin Bakker